ZRÓŻNICOWANIE TREŚCI

Podobne zróżnicowa­nia treści dotyczą planów bohaterów czytanek o przyszłości zawo­dowej i rodzinnej. Sylwetki osób dorosłych, rodziców są budowane według tej samej reguły. Takie przedstawianie kobiet jest sprzeczne z podpisaną przez Polskę konwencją o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Ukształtowały się kierunki nauczania o charakterze „kobiecym” i o charakterze „męskim”. Na przykład gdy upada przemysł odzie­żowy, zamyka się technika krawieckie, co ogranicza dostęp dziew­cząt do wykształcenia średniego. Znacznie więcej dziewcząt niż chło­pców kończy licea ogólnokształcące, nie dające przygotowania za­wodowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)