ZNAJOMOŚĆ PRZYKŁADU

Znajomość przykładów rozwiązywania problemów (podo­bnych do własnych) przez znajomych i bliskich, oczekiwania wobec rodziny, środowiska lokalnego i państwa, stosunki rodzinne i sąsie­dzkie, pomoc rodziny i rodzinie, charakterystyka grona przyjaciół i sąsiadów; warunki bytu — sytuacja finansowa, dochody (jakiej wyso­kości, z jakich źródeł), ewentualny brak pieniędzy na ważne wydat­ki, rezerwy, ubranie, odżywianie; warunki mieszkaniowe (charakte­rystyka budynku, liczba pokoi, kuchnia, powierzchnia mieszkania, liczba posłań, wspólne posłania), wyposażenie gospodarstwa domo­wego i braki w tym zakresie, problemy zdrowotne (choroby, choroby przewlekłe respondentki i członków jej rodziny, inwalidztwo w ro­dzinie, problemy zdrowotne wymagające rozwiązania), leczenie szpi­talne, nałogi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)