ZNACZNA RÓŻNORODNOŚĆ

Ze względu na znaczną różnorodność i dużą liczbę rodzajów do­chodów budżetowych niezbędne jest przede wszystkim dokonanie ich systematyki i klasyfikacji. Kryteria tej systematyki mogą być trojakie: ekonomiczne, prawne i organizacyjne.Ekonomiczne kryterium klasyfikacji dochodów budżeto­wych oznacza ich grupowanie według źródła pochodzenia. Za­sadniczym źródłem wszystkich dochodów budżetowych jest do­chód narodowy. W gospodarce socjalistycznej jest on wytwarzany przez przedsiębiorstwa uspołecznione, głównie państwowe. Dla­tego też głównym źródłem, z którego pochodzą dochody budżetu socjalistycznego, są zasoby pieniężne przedsiębior­stw uspołecznionych. Źródło uzupełniające stanowią zasoby pieniężne ludności i niekiedy — jak np. w Polsce — za­soby pieniężne jednostek gospodarki nieuspołecznionej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)