ZMIANY W ZAKRESIE ROZLICZEŃ

Zmiany w zakresie rozliczeń z przedsiębiorstwami państwo­wymi wynikające ze zmian planu gospodarczego; zasady tych zmian ustala dla budżetu centralnego Minister Finansów, a dla budżetów terenowych — Rada Ministrów;zwiększanie kredytów na ponadplanowe wykonanie zadań do wysokości ponadplanowych dochodów; ustalanie zasad doko­nywania tych zmian w budżecie centralnym należy do Ministra Finansów, a w budżetach terenowych — do wojewodów, prezy­dentów i naczelników;zmiany w dochodach wyrównawczych budżetów terenowych (tj. zwiększenie lub zmniejszenie dotacji celowych lub wyrów­nawczych oraz udziałów w dochodach budżetu centralnego) lub zarządzenie wpłaty z budżetu terenowego na rzecz budżetu cen­tralnego; zmiana taka może mieć miejsce w wypadkach okre­ślonych prawem (art. 74 prawa budżetowego), a więc np. w razie zmian cen, przyznania budżetom terenowym nowych źródeł dochodów, zmian w podziale administracyjnym; do dokonywania tego typu zmian jest uprawniony Minister Finansów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)