ZEBRANIE PRZESŁANEK

Zebranie tych przesłanek w jednej publikacji i do­branie odpowiednich wskaźników w taki sposób, by charakteryzo­wały trafnie dysfunkcje społeczne, powoduje, że raport przekonuje czytelnika o znacznym zakresie dyskryminacji kobiet i powadze pro­blemu. Raport jest skoncentrowany na dysfunkcjach systemu społe­cznego w Polsce i dlatego umożliwia określenie wielu realnych po­trzeb.Na którą z potrzeb społecznych wynikających z dyskryminacji kobiet w Polsce należałoby zwrócić szczególną uwagę; dlacze­go? Czy możesz podać przykłady dyskryminacji kobiet w twoim miejscu pracy lub nauki; jakie to przykłady?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)