ZASTOSOWANIE ZASAD

Zasady te nie mają zastosowania do kredytów w częściach do­tyczących Sejmu, Rady Państwa i Najwyższej Izby Kontroli. Wszelkie przenoszenia kredytów budżetowych są tu dokonywane odpowiednio przez Prezydium Sejmu, Przewodniczącego Rady Państwa i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.Do grupy innych zmian budżetu w toku wykonywania należy zaliczyć (według ustawodawstwa polskiego) następujące ich rodzaje:zmiany wynikające ze zmian organizacyjnych zarówno w ra­mach budżetu centralnego, jak i między nim a budżetami tere­nowymi; zmiany organizacyjne (np. tworzenie lub łączenie mi­nisterstw) prowadzą do przenoszenia zadań, a te z kolei powodują konieczność zmian budżetowych; kompetencje w tym zakresie należą do Ministra Finansów oraz wojewodów, prezydentów i na­czelników.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)