ZASADA SZCZEGÓŁOWOŚCI

Zasada szczegółowości zawiera postulat ujmowania dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na grupy ro­dzajowe według ustalonej klasyfikacji. Budżet bez klasyfikacji, zawierający jedną kwotę dochodów i jedną kwotę wydatków, nie tylko nie dawałby żadnej informacji o treści tych dochodów i wy­datków, a więc uniemożliwiał ich ocenę i kontrolę przez parla­ment, lecz w ogóle nie mógłby być wykonany, gdyż nie byłoby wiadomo, kto i na co ma wydać ile środków.Stopnia szczegółowości budżetu nie można ustalić w sposób trwały i obiektywny. Można bowiem znaleźć argumenty przema­wiające zarówno na rzecz większej, jak i mniejszej jego szcze­gółowości. Brak szczegółowego podziału pozycji wykazywanych w budżecie uniemożliwia orientację w jego treści, ale ten sam efekt przynosi nadmierna szczegółowość.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)