ZAMIESZCZENIE W BUDŻECIE

Obowiązuje tu zasada, zgodnie z którą „Za­mieszczenie w budżecie dochodów z określonych źródeł lub wy­datków na określone cele nie może być podstawą roszczeń i zo­bowiązań prawnych Państwa wobec osób trzecich ani tych osób wobec Państwa” . Oznacza to, iż umieszczenie w budżecie do­chodów (np. z tytułu podatku gruntowego) samo przez się nie rodzi jeszcze u podatników obowiązku płacenia hależności podat­kowych. Obowiązek ten wynika z ustawodawstwa podatkowego.Jeżeli to ustawodawstwo nie przewiduje obowiązku uiszczania da­nego podatku, to nawet gdyby w budżecie takie wpływy były za­pisane, nikt nie jest obowiązany do płacenia tych podatków (co innego, gdy obowiązek podatkowy zostaje wprowadzony — jak to miało miejsce w 1975 r. — w samej ustawie budżetowej, któ­ra wówczas staje się częścią składową materialnego prawa po­datkowego).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)