Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA

Z prawnego punktu widzenia oznaczało­by to przekreślenie na tym odcinku roli rad narodowych jako organów władzy. Wreszcie tak opracowany budżet byłby wadli­wy pod względem ekonomiczno-finansowym, bowiem organ cen­tralny nie jest w stanie znać dokładnie rozmiarów potrzeb i ich hierarchii oraz możliwości finansowych każdej jednostki teryto­rialnej. Centralne ustalanie budżetów terenowych prowadziłoby więc albo do marnotrawstwa (gdyby przewidziano zbyt dużo środ­ków), albo do nieuzasadnionych trudności finansowych (gdyby przewidziano zbyt mało środków lub nie wykorzystano dosta­tecznie wszystkich źródeł dochodów).Również przyjęcie drugiego, krańcowego wariantu, polegającego na braku koordynacyjnej roli centrum, byłoby politycznie nie­prawidłowe w państwie o jednolitej strukturze, które przecież nie jest luźną federacją gmin czy województw.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)