WYWIAD SPOŁECZNY

Tu nie pomoże wywiad społeczny, bo w opiece społecznej mają dobre rozeznanie, ale odpowiedni przepis, który pra­cownikom pomoże rozstrzygnąć sprawiedliwie. We Francji takie przy­padki by się nie zdarzyły. A przecież pieniądze pomocy społecznej, to pieniądze nas wszystkich. Pomoc musi być, żeby ludzi nie zostawić [sa­mych sobie], ale pomoc społeczna powinna mieć większe [niż dotąd] uprawnienia. Nasz ośrodek pracuje dobrze, przeprowadza dokładne wywiady środowiskowe i powinien móc opierać się w decyzjach na swoim rozeznaniu. Jeden ma więcej na osobę, ale wiadomo, że nie pali, nie pije, potrzebuje na leki; inny ma mniej, ale pije i pali — któ­remu dać więcej?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!