WYNIKI BADAŃ

Ponadto, gdy niepełno­sprawność dziecka wynika z jego wady wrodzonej, rodzi się w takiej sytuacji obawa o możliwość wystąpienia podobnej wady u nastę­pnych dzieci, co może się przyczyniać do ograniczania funkcji pro­kreacyjnej rodziny. Natomiast wspomniany stres nie sprzyja prawid­łowemu przebiegowi funkcji seksualnej. Wyniki badań przeprowa­dzonych wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych nie potwierdzają w sposób bezpośredni takich wniosków, co wynika zapewne z faktu, że rodzice dostrzegają ograniczenia w tych zakresach, w których cza­sochłonność opieki nad dzieckiem ma wpływ bezpośredni na fun­kcjonowanie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)