WYKONYWANIE I KONTROLA BUDŻETU

Z bogatej problematyki wykonywania budżetu zwrócimy tutaj uwagę na następujące podstawowe tematy: a) organy wykonują­ce budżet, b) podstawy planistyczne, c) gospodarka kredytami budżetowymi, d) pobieranie dochodów budżetowych, e) zmiany budżetu w toku wykonywania, f) fundusz zasobowy, g) sprawo­zdawczość, h) kontrola wykonania budżetu.Wykonywanie budżetu jest zdekoncentrowane, ale odbywa się pod nadzorem i kierunkiem organów wyższego szczebla. Dlatego w sumie organy wykonujące budżet są bardzo liczne. Można je ująć w następujące grupy:organy ustalające zasady prawne wykonywania budżetu (Sejm, Rada Ministrów, Minister Finansów, ministrowie resorto­wi);organy sprawujące nadzór nad wykonaniem budżetu (Rada Ministrów, Minister Finansów, ministrowie resortowi, terenowe organy administracji);organy wykonujące kasową obsługę budżetu (Narodowy Bank Polski, a częściowo -— w zakresie budżetów gminnych — również banki spółdzielcze); organy bezpośrednio pobierające dochody i realizujące wy­datki budżetowe (wszystkie jednostki budżetowe).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)