WSZYSTKIE PROBLEMY

Wszystkie problemy, wynikające ze zwiększonego zakresu fun­kcji opiekuńczej i wychowawczej, a także poważne zakłócenia peł­nienia funkcji ekonomicznej przez rodzinę z dzieckiem niepełno­sprawnym, mają znaczny wpływ na przebieg funkcji ekspresyjnej i rekreacyjnej. Reakcja uczuciowa na uzależnione od nich na długie lata dziecko bywa często skrajna — albo sytuacja potęguje ich sta­rania, albo — zazwyczaj w okresie późniejszym — dziecko zostaje przez rodziców odrzucone psychicznie. W rodzinach, w których dziec­ko z dysfunkcją ma sprawne rodzeństwo, występuje wiele specyfi­cznych sytuacji konfliktowych: zaspokajanie potrzeb chorego dzie­cka dokonuje się niejednokrotnie — w subiektywnym odczuciu ro­dziców — kosztem dzieci zdrowych; dziecko niepełnosprawne w niektórych sytuacjach bywa stałym źródłem otwartych konfliktów ze swoim zdrowym rodzeństwem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)