WSZYSTKIE KWESTIE

Wszystkie te kwestie poruszane w wywiadach miały na celu określenie i scharakteryzowanie systemów kształtujących potrzeby badanych, między innymi społecznego systemu środowiskowego po­chodzenia, systemu oświaty, systemu społeczno-ekonomicznego kształ­tującego warunki egzystencji, rodziny jako systemu funkcjonalnego, gospodarstwa domowego jako systemu ekonomicznego rodziny, spo­łeczności lokalnej, narodowej i ponadto indywidualnych systemów wartości oraz cech osobowości wyrażających się w postawach. Niski poziom samodzielności i aktywności może świadczyć o dysfunkcjach któregoś z tych systemów i występowaniu niezaspokojonych potrzeb na wysokim poziomie. Oddajmy więc głos badanym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)