WSZYSTKIE DOCHODY

Wszystkie jej dochody są dochodami budżetu i wszystkie wydatki są wydatkami budżetu. Uzyskane przez jednostkę budżetową dochody (z reguły nieznacz­ne) są odprowadzane na rzecz budżetu i nie mogą być wykorzy­stane na pokrycie własnych wydatków jednostki. Na wydatki jednostka budżetowa otrzymuje środki pieniężne z ogólnych za­sobów gospodarki budżetowej państwa. Jej wydatki są zatem wy­datkami państwa. W związku z tą zasadą ani przekroczenie planu dochodów danej jednostki budżetowej, ani niewykonanie przez nią planowanych wpływów nie może powodować zwiększenia lub zmniejszenia jej wydatków.Niewystępowanie w jednostkach budżetowych pojęcia wyniku finansowego (np. nadwyżki) jest skutkiem uniezależnienia wy­datków od dochodów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)