WŚRÓD INNYCH ZASAD

Kwestia ta zatem musi być rozpatrywana łącznie z przejrzystością i czytelnością budżetu. Pewien stopień szczegółowości budżetu jest jednak postulatem, którego nie da się podważyć (bliżej to zagadnienie jest rozpatry­wane w pkt. 1 e). Spośród innych zasad budżetowych stosunkowo często wy­mienia się zasadę zgodności budżetu z narodowym planem gos­podarczym (w naszych rozważaniach potraktowaliśmy ją jako element pojęcia budżetu — II, 1, a), zasadę centralizmu demokra­tycznego, jawności budżetu, jego klasowego charakteru i legalno­ści. Nie omawialiśmy ich tutaj, gdyż są to zasady wyraźnie obej­mujące szerszy krąg zjawisk niż gospodarka budżetowa i dominu­jące w całości organizacji i funkcjonowania państwa socjalistycz­nego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)