WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Zasada ta wynika z istoty budżetu socjalistycznego, ale w tym etapie wyraża się w szczególności w dwóch momentach, tj. w równoległości (równoczesności) prac nad planem i budżetem oraz w stosowaniu wskaźników budżetowych. Przyjęto mianowi­cie zasadę, iż w toku prac nad obu projektami (planu i budżetu) następuje wzajemne uzgodnienie przyjmowanych w nich wiel­kości, a przedłożenie tych projektów Radzie Ministrów i następ­nie parlamentowi powinno następować łącznie.Wskaźniki budżetowe są bardzo konkretnym wyra­zem powiązania budżetu z planem. Są one przekształconą dla po­trzeb planowania budżetowego formą wskaźników planu rzeczo­wego. Nie wszystkie bowiem wskaźniki planu można bezpośrednio zastosować do obliczania planowanych wydatków budżetowych. Wskaźniki budżetowe określają wielkość zadań, jakie mają być sfinansowane, ujmując je w rzeczowych jednostkach miary (któ­rymi mogą być np. jedna izba szkolna, pobyt jednego chorego przez jeden dzień w szpitalu, etat).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)