WSKAZANE TRUDNOŚCI

Na trud­ności te wskazywaliśmy poprzednio przy omawianiu zasady szcze­gółowości budżetu (II, 1, b). Panuje ogólna zgodność poglądów, że krańcowe rozwiązania (ogólnikowość klasyfikacji z jednej, a nadmierna drobiazgowość — z drugiej strony) są nie do przy­jęcia. Jednak znalezienie optimum szczegółowości jest rzeczą wiel­ce skomplikowaną. Chodzi bowiem o to, iż szczegółowość klasy­fikacji budżetowej pozostaje pod wpływem wielu czynników i to niekiedy działających w różnych kierunkach. Wspominaliśmy jużo     potrzebie stosowania kilku punktów widzenia, kilku kryteriów klasyfikacyjnych, które w konsekwencji prowadzą do wieloszcze- blowości podziałek. W klasyfikacji musi być również uwzględniona organizacja aparatu państwowego, mimo trudności wynikających z dużej różnorodności form organizacyjnych. Z drugiej strony, budżet jako dokument musi być przejrzysty i czytelny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)