WPROWADZENIE PRZEPISÓW

Potrzeba zagwarantowania w konstytucji neutralnych wobec płci praw socjalnych związanych z rodziną i rodzicielstwem.    Potrzeba konstytucyjnego zobowiązania państwa do prowa­dzenia aktywnej polityki na rzecz równouprawnienia, również po­przez wprowadzanie przejściowo pewnych przywilejów dla grup szcze­gólnie narażonych na dyskryminację.  Potrzeba zagwarantowania w konstytucji prawa do wniesie­nia indywidualnej skargi do Trybunału Konstytucyjnego.  Potrzeba wprowadzenia do kodeksu pracy przepisów zakazu­jących dyskryminowania w sferze zatrudnienia oraz stworzenia pro­stych i łatwo dostępnych mechanizmów dochodzenia roszczeń przez osoby dyskryminowane lub (oraz) opracowania całościowej ustawy antydyskryminacyjnej (równościowej).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)