WPROWADZENIE ODRĘBNEGO APARATU

Wprowadzenie w Polsce odrębnego aparatu wymierzającego kary za naruszenie dyscypliny budżetowej i odrębnych zasad od­powiedzialności stało się przedmiotem dyskusji i różnorodnych ocen. Niektórzy autorzy krytycznie ocenili sam fakt wymierzania tego rodzaju kar i mnożenia rodzajów czynów karalnych, uznając* iż wystarczają inne rodzaje odpowiedzialności. Inni — postulowa­li włączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budże­towej do zasad regulowanych ustawą karną skarbową. Są też wysuwane propozycje wyodrębnienia sądownictwa finansowego obejmującego naruszenia nie tylko przepisów budżetowych, ale w ogóle finansowych.W dalszym ciągu będziemy używać określenia „wydatki bud­żetowe’’ w rozumieniu węższym (tylko brutto), chyba że będzie wyraźnie zaznaczone, iż mowa jest o szerszym rozumieniu tego pojęcia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)