WŁĄCZENIE DO BUDŻETU

Dzia­łalność jednostek budżetowych ma w zasadzie charakter niepro­dukcyjny. Trzeba jednak pamiętać, że jednostka budżetowa jest pojęciem finansowym, a nie ekonomicznym; cechą wyróżniającą jest tu sposób powiązania z budżetem, a nie rodzaj działalności (aczkolwiek najczęściej cecha ta pokrywa się właśnie z określonym typem działalności, tj. działalnością nieprodukcyjną).Włączenie do budżetu w pełnej wysokości dochodów i wydat­ków jednostek budżetowych pociąga za sobą szereg konsekwencji dla gospodarki finansowej tych jednostek. Przede wszystkim więc wielkość ich wydatków nie zależy od poziomu osiąganych docho­dów, a w związku z tym nie występuje wynik finansowy, a więc nadwyżki lub deficyty. Pierwsza cecha jest bezpośrednią kon­sekwencją istoty jednostki budżetowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)