WIELU WIDZI POTRZEBY

Wielu też widzi potrzeby, które sięgają głęboko w podstawy naszego życia, i pragnienia błahe, nieważne i usiłuje ustalić obiektywne kryteria, które pozwoliłyby oddzielić jedne od drugich. A przecież niezaspokojenie błahych pragnień może prowadzić nawet do samo­bójstwa, jak to bywa czasem w miłosnym zawodzie młodych ludzi, a niezaspokojenie podstawowych potrzeb może być tolerowane choćby z powodu niewiedzy. Badacze znacznie lepiej rozumieją potrzeby implicite, czyli wyższy poziom reprezentuje to rozumienie potrzeb, które kryje się w założeniach badań nad potrzebami, badań, prowa­dzących do formułowania postulatów i programów służących korzy­stnej zmianie, a mniej są skłonni rozważać zagadnienie definiowania potrzeb.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)