WIĘKSZOŚĆ DOCHODÓW

Ogromna większość  dochodów państwowych ma charakter przymusowy, wynika z władztwa państwowego (np. podatki, cła). Zupełnie wyjątkowo występują świadczenia dobrowol- n e (np. dary).Dochody zasadnicze są to dochody, w których na pierw­szy plan wysuwa się funkcja dochodowa, a dochody uboczne stanowią środki osiągane przy okazji realizacji innych zadań pań­stwa (np. grzywny).System dochodów budżetowych, sklasyfikowanych na podsta­wie kryteriów prawnych, można przedstawić graficznie jak w schemacie .Z finansowego punktu widzenia podstawową rolę odgrywają dochody budżetowe o charakterze zasadniczym, bezzwrotnym, nie­odpłatnym i przymusowym. Tak jest dziś w krajach socjalistycz­nych i w większości krajów uprzemysłowionych w ogóle.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)