WAŻNE ZAGADNIENIE

Ważnym zagadnieniem staje się pomiar efektywności podejmowanych działań. Wydaje się, że nąj- bardziej istotną potrzebą społeczną pierwszej fazy działania orga­nizacyjnego jest rozpoznanie sytuacji, a następnie zapewnienie ro­dzinom dopływu potrzebnych im informacji. Ale jest to potrzeba, nad której zasadnością można dyskutować. Rozumowanie oparte w większym stopniu na przesłankach emocjonalnych mogłoby pro­wadzić do wniosku o konieczności udzielenia bezpośredniej pomocy najbardziej potrzebującym, w najwyższym stopniu dotkniętym skut­kami dysfunkcji dziecka bądź nawet tylko tym, których egzystencja została zagrożona.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)