W RAMACH PODZIAŁU

Chodzi o  to, aby np. w ramach podziału na paragrafy nie ujmować w jed­nym paragrafie wszystkich wydatków na płace, a w innym — drob­nych wydatków materiałowych. Trudność zrealizowania tego — pozornie zupełnie prostego — postulatu wynika stąd, iż zawiera on w sobie elementy ilościowe, a wszystkie kryteria klasyfika­cyjne mają charakter jakościowy. Merytoryczny podział wydat­ków według celów musi z istoty rzeczy uwzględniać wszystkie cele poklasyfikowane prawidłowo pod względem metodologicz­nym, tzn. na podstawie jednorodnych kryteriów; w konsekwencji może się np. okazać, że w jednej podziałce znajdą się dziesiątki miliardów złotych, a w innej — tysiące złotych, dając obraz nie­pokojąco nierównomierny. Zasygnalizowane tu trzy problemy nie są dotychczas rozwiąza­ne teoretycznie, co w konsekwencji nie pozwala na praktyczne znalezienie doskonalszych rozwiązań klasyfikacyjnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)