W POLSKIM USTAWODAWSTWIE

W polskim ustawodawstwie nie ma ona zastosowania. W gospodarce socjalistycznej, rozwijają­cej się intensywnie — przy stałym, corocznym wzroście docho­dów i wydatków budżetowych — zasada prorogacji byłaby trud­na do zastosowania. O  rzeczywistej realizacji funkcji i zadań budżetu decyduje je­go wykonanie. Tu dopiero następuje faktyczne pobranie dochodów na rzecz budżetu oraz ich wydatkowanie, tu realizują się wie­lokierunkowe przesunięcia dochodu narodowego, tu zaczynają od­działywać bodźce zawarte w różnych instytucjach i zasadach bud­żetowych. W toku realizacji budżetu musi być przestrzegana jego zgodność z zadaniami rzeczowymi (finansowanie rzeczywistych, a nie tylko zaplanowanych potrzeb) oraz zasada równowagi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)