W POLSKIM PRAWIE

W polskim prawie budżetowym zasada opracowywania projektu budżetu przez aparat administracji ma zastosowanie z dwoma drobnymi wyjątkami. Pierwszy z nich dotyczy planu dochodów i wydatków naczelnych organów władzy państwowej (tj. Sejmu, Rady Państwa); projekt tego planu jest włączany przez Ministra Finansów do projektu budżetu bez żadnych zmian. W tym wypad­ku zatem decyzja należy do organów władzy, a nie administracji. Diugi wyjątek polega na tym, że projekty zbiorczych budżetów województw już w tym etapie są opiniowane przez komisje rad narodowych. Projekt budżetu jest opracowywany w powiązaniu z pra­cami nad projektem planu społeczno-gospodar­czego, który określa zadania rzeczowe, jakie muszą być sfinan­sowane.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)