W OSTATNICH LATACH

W art. 4 prawa budżetowego jest mowa o nadwyżkach oraz niedoborach, a za­tem — jak można sądzić — dopuszcza się występowanie obu tych zjawisk. Zasada szczegółowości jest bardzo wyraźnie sformuło­wana w art. 5, który wskazuje zarówno kryteria, jak i formalne symbole (podziałki) klasyfikacji budżetowej.W ostatnich latach ogólne zasady budżetowe są przedmiotem krytyki. Podstawowy zarzut dotyczy przenoszenia dawnych, tra­dycyjnych pojęć na grunt socjalizmu. Wskazuje się, iż realizacja tych zasad nie jest możliwa, a równocześnie nie jest potrzebna w warunkach gospodarki socjalistycznej, zwłaszcza ze względu na zanik politycznych funkcji budżetu, o którym mówią niektó­rzy autorzy. Kwestia przekształcania tradycyjnych zasad lub for­mułowania zupełnie nowych jest oczywiście otwarta. Wydaje się jednak, że obowiązkiem nauki — również w odniesieniu do gos­podarki budżetowej — jest i pozostanie podejmowanie prób for­mułowania ogólnych zasad postępowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)