W OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE

W obowiązującym w Polsce prawie budżetowym (cyt. ustawa o          prawie budżetowym z 1970 r). omówione tu zasady budżetowe znalazły niejednakowy wyraz. Zasada formalnej jedności budżetu jest respektowana dzięki istnieniu zbiorczego budżetu państwa (art. 2). Zasada jedności merytorycznej jest przyjęta pośrednio przez upoważnienie Rady Ministrów do tworzenia funduszów celowych o charakterze budżetowym (art. 13). Oznacza to, iż poza tego rodzaju wyjątkowymi wypadkami obowiązuje zasada jedno­ści merytorycznej. Od zasady zupełności w ujęciu klasycznym są poczynione w prawie budżetowym liczne odstępstwa. Zasadę tę realizują tylko jednostki budżetowe (art. 9). Natomiast zasada zupełności w szerszym ujęciu jest w pełni respektowana w pra­wie budżetowym, gdyż każdy z rodzajów działalności finansowej jest powiązany z budżetem systemem rozliczeń. Zasada równo­wagi nie ma obecnie w Polsce wyrazu prawnego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)