W MYŚL ZASAD

W zasadzie środki specjalne dotyczą działalności ubocznej jednostki budżetowej. Przykładowo można by wymienić: opłaty za korzystanie z urzą­dzeń sportowych jednostek budżetowych, opłaty za wyżywienie w zakładach pomocy społecznej i inne.Gospodarstwa pomocnicze są formą organizacyjną prowadzenia działalności ubocznej lub części działalności podsta­wowej jednostki budżetowej. Gospodarstwa pomocnicze mogą działać na zasadach uproszczonych albo na zasadach rozrachunku gospodarczego. Według zasad uprosz­czonych mogą być prowadzone np. warsztaty szkolne, gospodar­stwa rolne, stołówki i bufety itp.; ogółem istnieje w Polsce 12 typów tego rodzaju gospodarstw pomocniczych; są one małymi przedsiębiorstwami, nie wyodrębnionymi w planach gospodar­czych, prowadzącymi gospodarkę finansową w sposób mniej skom- likowany niż przedsiębiorstwa na rozrachunku gospodarczym (np. prosty podział zysku — na uzupełnienie własnych środków i wpła­tę do budżetu, wydatki na inwestycje są wydatkami jednostki macierzystej).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)