W EDUKACJI I OŚWIACIE

Analiza treści podręczników nauczania początkowego wykazu­je, że postaci chłopców i dziewcząt są przez piszących te podręczniki opatrywane tradycyjnymi atrybutami, jakie przypisuje się społecz­nym rolom męskim i kobiecym; chłopcy zajmują się sprawami „mę­skimi”, a dziewczęta „kobiecymi” Dziewczynka wykonuje takie „czynności, jak podawanie do stołu, karmienie kur, bawienie się lal­ką, nalewanie soku, zmywanie naczyń. Chłopiec klei model samo­lotu, gra w szachy, ogląda obrazki lotów w kosmos, bierze udział w wyprawie na raki, kolekcjonuje znaczki”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)