W BUDŻECIE CENTRALNYM

Istnieją przy tym pewne działy wydatków występujące tylko w budżecie centralnym. Należą do nich: wydatki na ubezpieczenie społeczne, szkolnictwo wyższe, obronę narodową, wymiar sprawiedliwości, prokuraturę i bez­pieczeństwo publiczne oraz na obsługę długów państwowych. W przeważającej mierze z budżetu centralnego sąt finansowane gospodarka narodowa i nauka; natomiast do zadań finansowanych głównie z budżetów terenowych należą ochrona zdrowia oraz oświata i wychowanie.Poza podanymi tu przez nas sposobami podziału wydatków budżetowych, w literaturze można spotkać również inne ich gru­powanie. Najczęściej wymienia się podział wydatków na osobowe rzeczowe, zwyczajne i nadzwyczajne oraz funkcjonalne i admdh nistracyjno-gospodarcze. Wydatkami osobowymi są wydatki na rzecz pracowników (płace i inne tego typu wypłaty), a wydatka­mi rzeczowymi — pozostałe ich rodzaje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)