UZUPEŁNIENIE KLASYFIKACJI POTRZEB

Dlatego formułowanie po­trzeb na podstawie dysfunkcji systemu kulturowego może mieć dwo­jaki charakter: [1] potrzeba jest generowana przez naruszanie po­wszechnie zaakceptowanej normy i wówczas da się sformułować w postaci wymogu powrotu do stosowania tej normy albo [2] naru­szanie normy stanowi wynik dysfunkcji szerszego systemu społecz­nego i potrzebą może być negacja tej normy i usunięcie jej z życia społecznego, jak można to zaobserwować ostatnio na przykład od­nośnie normy usankcjonowanej prawnie, każącej zabijać sprawców niektórych przestępstw (podstawową dysfunkcją tej normy jest jej sprzeczność z ogólniejszą zasadą poszanowania życia).Klasyfikację potrzeb wynikających z przyjętej definicji należa­łoby uzupełnić dodatkowo, aby móc doprecyzować pojęcie potrzeb społecznych. Pojęcie potrzeb odnosi się bowiem zarówno do: spe­cyficznych potrzeb jednostek i powszechnie występujących potrzeb jednostek oraz do systemów o charakterze społecznym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)