UCIĄŻLIWOŚCI

Należy również do tego rodzaju uciążliwości, które w sytuacji rodzin z dziećmi zdrowymi występują tylko w po­czątkowym okresie ich życia, z tendencją do zanikania i zmniej­szania się niezbędnego wysiłku rodziców, w przypadku zaś rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi występowanie takiej sytuacji jest — w najlepszym razie — relatywnie dłuższe, ale może też nie ustąpić do końca życia rodziców i obciążenia mogą się nasilać. Obciążenie funkcjami opiekuńczą i wychowawczą cechuje się więc synergicznym oddziaływaniem wzrostu czasochłonności prac związanych z dziec­kiem niepełnosprawnym, wzrostem wysiłku fizycznego i obciążenia psychicznego rodziców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)