UCHWALANIE BUDŻETU

Organami uchwalającymi budżety w krajach socjalistycznych są najwyższe organy władzy państwowej (w Polsce — Sejm). Rów­nież w państwach niesocjalistycznych uchwalanie budżetu pań­stwa jest zadaniem parlamentu. Reguła ta wiąże się z genezą budżetu, który narodził się w walce politycznej organów przed­stawicielskich z władzą monarszą, głównie w dziedzinie nakła­dania podatków, a następnie decydowania o kierunkach wydat­ków. Zwycięstwo parlamentu w tej walce utrwaliło powszechnie zasadę praw budżetowych ciał przedstawicielskich. Również w państwach socjalistycznych zasada ta zyskała pełne prawo obywatelstwa i weszła w skład prawnych zasad ustroju, ujętych w konstytucjach. Jednak uchwalanie budżetów socjalistycznych przez parlamenty opiera się nie na przesłankach politycznych, lecz ekonomicznych, związanych z poważną rolą, jaką odgrywa działalność budżetowa w gospodarce narodowej i zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)