TRUDNOŚĆ W NORMOWANIU

Normowaniu podlegają nie wszyst­kie wydatki, lecz głównie wydatki z zakresu świadczeń socjalnych. Całkowicie wyłączone z normowania są wydatki inwestycyjne, jako związane z procesami niepowtarzalnymi, indywidualnymi. Stosowane są normy ogólne (na całość wydatków) i szcze­gółowe (np. tylko na wyżywienie czy leczenie), jednostko­we (występujące w danej jednostce budżetowej) i przecięt­ne (w skali państwa, województwa lub jednostek budżetowych danego rodzaju). Podstawową trudność w normowaniu wydatków budżetowych stanowi prawidłowe, zgodne z potrzebami danego typu działalno­ści, określenie wysokości norm oraz ich bieżące dostosowywanie do zmiennych warunków cen i płac. Trudności sprawia także harmonijne powiązanie tendencji do stopniowej poprawy pozio­mu i jakości świadczeń (wymagającej podwyższania norm) z mo­żliwościami finansowymi państwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)