TERMIN UCHWALENIA BUDŻETU

Równocześnie są podnoszone argu­menty wskazujące, iż brak sprecyzowanej formy prawnej bilansu finansowego państwa, jak też jego ogólne ujęcie, utrudniają a może nawet uniemożliwiają — nadanie mu wiążącej, ustawo­wej formy.Kwestia terminów uchwalania budżetu jest inaczej rozwiązana w odniesieniu do Sejmu, a inaczej — w odniesieniu do rad naro­dowych. Nie ma przepisów, które ustalałyby jakikolwiek termin uchwalenia budżetu państwa przez Sejm. Terminy takie mogłyby bowiem stać się niekiedy czynnikiem ograniczającym prawa Sej­mu. Dla rad narodowych natomiast ustalono 31 stycznia jako ostateczny termin uchwalenia budżetu. Rady narodowe mogą przy tym uchwalić budżet albo dopiero po uchwaleniu budżetu pań­stwa przez Sejm (lub radę wyższego szczebla), albo wcześniej — po zatwierdzeniu projektu budżetu przez Radę Ministrów (lub or­gan terenowy wyższego szczebla).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)