SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA

Potrzeba stworzenia systemu przeciwdziałania przemocy wo­bec kobiet i pomocy ofiarom. Wiążą się z tym następujące potrzeby szczegółowe: potrzeba powszechnego poradnictwa prawnego, ro­dzinnego i zdrowotnego; potrzeba sieci telefonów zaufania i kryzy­sowych oraz ośrodków terapeutycznych, czynnych całą dobę. Potrzeba usprawnienia aktualnie obowiązującej procedury roz­wodowej poprzez przeniesienie kompetencji prowadzenia spraw roz­wodowych z sądów wojewódzkich do rejonowych.   Potrzeba umożliwiania na życzenie strony włączania się przed­stawicieli organizacji społecznych w procesach rozwodowych i spra­wach związanych ze stosowaniem przemocy wobec kobiet (jako for­ma wsparcia kobiet).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)