SYSTEM BUDŻETÓW ZBIORCZYCH

System budżetów zbiorczych, tworzących w ostatecznym wyni­ku budżet państwa, pozwala na realizację zasady formalnej jed­ności budżetu, a tym samym umożliwia parlamentowi ocenę całości gospodarki budżetowej państwa. Omówione poprzednio (II, 1, a) pojęcie gospodarki budżetowej państwa zostało określone jako działalność polegająca na pobiera­niu dochodów oraz dokonywaniu wydatków w sposób scentrali­zowany i bezzwrotny, a budżet państwa został określony jako plan tej działalności. Jednakże — ze względu na rozwiązania or­ganizacyjne stosowane w krajach socjalistycznych, w tym rów­nież w Polsce — zakres gospodarki budżetowej państwa jest szer­szy od zakresu budżetu państwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)