STRONA WYDATKOWA

Strona wydatkowa budżetu ma inny sens prawny. Jest ona zestawieniem kredytów budżetowych, stanowiących górną granicę przewidzianych w budżecie wydatków na dany cel przez daną jednostkę wydatkującą. Terminologicznie zatem kre­dyt budżetowy jest bliższy określeniu „limit”. Nie ma natomiast
żadnego związku z kredytem bankowym (pożyczką bankową), któ­ry jest wydatkiem zwrotnym. Istota prawna kredytu budżetowego polega na zakazie jego przekraczania i zmiany prze­znaczenia. W razie konieczności przekroczenia wysokości kredy­tu należy zastosować określoną prawem procedurę (II, 2, c), zmie­rzającą do zwiększenia kredytu (np. w trybie kredytów dodatko­wych lub przeniesienia kredytów). Przekroczenie kredytu budże­towego jest naruszeniem dyscypliny budżetowej i pociąga za sobą sankcje przewidziane przepisami o tej dyscyplinie (II, 2, d).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)