STRONA DOCHODOWA

Podobnie jest w dziedzinie wydatków budżetu; umieszczenie w nim np. wydatku na dotacje dla organizacji spo­łecznej nie tworzy po jej stronie roszczeń o dokonanie wypłaty. Budżet natomiast powoduje powstanie praw i obowiązków orga­nów administracji państwowej związanych, z jego wykonaniem. Treść tych praw i obowiązków jest różna w zakresie dochodów i wydatków.Strona dochodowa budżetu jest pewną ogólną wskazówką, lecz nie jest normą wiążącą wykonawców budżetu. Organy admi­nistracji, zajmujące się pobieraniem dochodów budżetowych, po­winny wymierzać i ściągać te dochody zgodnie z normami posz­czególnych działów prawa, regulujących pobieranie dochodów budżetowych (prawo podatkowe, prawo celne itp.). oraz zgodnie z wytycznymi polityki budżetowej (np. w sprawie udzielania ulg podatkowych, zwolnień, rozkładania należności na raty).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)