STAŁY POZIOM AKTYWNOŚCI

Może to oznaczać, że stały poziom aktywności matki posiadającej firmę jest bardzo wysoki, toteż inten­sywnie działając, stale napotyka na różne problemy i nie musi się specjalnie mobilizować do ich pokonywania, ponieważ jest stale zmo­bilizowana, w odróżnieniu od obu pozostałych matek, z których jed­na użyła nawet określenia, że trudności ją „raczej” mobilizują. Może to oznaczać bierną postawę tej ostatniej. Do dalszych badań płynie stąd sugestia, że deklarowana konieczność silnej mobilizacji wobec przeszkód działania lub bierność mogą być wskaźnikami postawy życiowej, która prowadzi do potrzeby uzyskiwania pomocy społecz­nej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)