SPRZECZNE Z ZASADĄ

Sprzeczne z tą zasadą byłoby więc prze­znaczanie z góry określonych rodzajów dochodów na określone rodzaje wydatków, czyli tworzenie funduszów celowych Graficznie funkcjonowanie budżetu opartego na zasadzie jedno­ści materialnej oraz budżetu opartego na zasadzie funduszowania zostało przedstawione w schemacie 5. Schemat ten wyjaśnia istotny sens zasady merytorycznej jed­ności budżetu. Jedna pula (zbiornik) dochodów (A -f- B + C = 450) wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków (X + Y + Z = 450) Odrzucenie tej zasady i zastosowanie zasady tworzenia fundu­szów prowadzi do komplikacji. W funduszu I i II zabraknie środ­ków na pokrycie wydatków, gdyż dochody są mniejsze od wy­datków (-50). Natomiast w funduszu III powstanie nie wyko­rzystana nadwyżka (+100), której nie można zużyć na inne wy­datki, ponieważ właśnie przyjęto zasadę funduszową, zgodnie z którą dany rodzaj dochodu (w schemacie — C) może być wy­korzystany tylko na określony rodzaj wydatku .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)