SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA

Na skutki zanieczy­szczenia powietrza, wody i żywności metalami ciężkimi i innymi substancjami szkodliwymi szczególnie narażone są dzieci i kobiety ciężarne”. W województwach o wysokiej koncentracji przemysłu i     ludności (katowickie, wałbrzyskie, łódzkie) umieralność kobiet jest o  10% wyższa od przeciętnej dla reszty kraju.Sformułowano następujące potrzeby:Potrzeba rozwoju dziedzin medycyny związanych z proble­mami zdrowia kobiet.Potrzeba kształcenia i dokształcania specjalistów w dziedzi­nach medycyny związanych z problemami zdrowia kobiet.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)