SKOMPLIKOWANY CHARAKTER

Ze względu na skomplikowany charakter gospodarki budżeto­wej państwa i jej szeroki zakres jest rzeczą praktycznie niewy­konalną sporządzenie .projektu budżetu przez organ władzy (np. Sejm). Przede wszystkim jednak chodzi o to, aby budżet był uchwalany przez inny organ, niż opracowujący jego projekt, co jest niezbędne dla umożliwienia kontroli tego projektu. Gdyby ten sam organ opracowywał i zatwierdzał projekt budżetu, to za­twierdzanie takie byłoby zwykłą formalnością. Zasada sporządzania projektu budżetu przez organy admini­stracji w żadnym razie nie narusza suwerennych praw najwyż­szego organu władzy w zakresie uchwalania budżetu, ponieważ organ ten dysponuje pełnią nieograniczonych praw przy uchwa­laniu tego projektu, ma prawo dokonywać zmian, poprawek itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)