SFERY DZIAŁANIA

Zwróćmy uwagę, że sformułowanie „dać rodzicom możność po­prawy funkcjonowania w tych wszystkich zakresach, w których fun­kcjonowanie [ich] rodzin zostało w poważniejszy sposób naruszone [przez wychowywanie dziecka niepełnosprawnego]” oraz „stworzyć przychylny klimat społeczny wobec takich rodzin” mają formę po­stulatów, a jednocześnie stanowią wyobrażenie potrzeb ujmowanych jako zadania dla zbiorowości, a więc — potrzeb społecznych. Roz­winięciem takiego sposobu rozumowania jest stwierdzenie, że ist­nieją trzy podstawowe sfery działania z zewnątrz na rzecz takich rodzin:    badania naukowe;     działania organizacyjne; bezpośrednia pomoc materialna.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)