SAMODZIELNOŚĆ ORGANÓW

Argumenty na rzecz tworzenia funduszów opierają się głównie na twierdzeniu, że fundusze zapewniają środ­ki finansowe na realizację ważnych, priorytetowych zadań pań­stwa, że są rodzajem przywileju dla pewnych celów i potrzeb o  dużej randze społecznej, że pozwalają na finansowanie wybra­nych celów niezależnie od ogólnego stanu zasobów gospodarki budżetowej państwa. Dają one poza tym większą samodzielność organom administrującym funduszami, gdyż z reguły wykorzy­stanie środków funduszu nie jest ograniczone okresem roku bud­żetowego, lecz może mieć miejsce w kolejnych latach. Przeciwko tworzeniu funduszów przemawiają jednak argumenty znacznie poważniejsze; są to mianowicie te same argumenty, któ­re uzasadniają stosowanie zasady merytorycznej jedności budżetu (II, 1, b).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)