SAM ORGAN

Łatwo dostrzec, iż ten sam organ może występować w róż­nych rolach; np. ministrowie resortowi są organem nadzorującym wykonanie budżetu, ale równocześnie — jako kierownicy jed­nostek budżetowych (ministerstw) — są organami bezpośrednio realizującymi dochody i wydatki. Wśród organów wykonujących budżet szczególne miejsce zajmuje Minister Finansów, który działa w zakresie prawie wszystkich (z wyjątkiem pkt. 3) czyn­ności związanych z wykonywaniem budżetu i dysponuje tu szcze­gólnymi uprawnieniami, o których będzie jeszcze mowa. Po­dobną rolę w terenie (poza działalnością normodawczą) spełniają organy finansowe urzędów wojewódzkich, miejskich, dzielnico­wych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)