ROZSZERZONY ZAKRES FUNKCJI

Rozszerzony zakres funkcji opiekuńczej i wychowawczej w ro­dzinach z dziećmi niepełnosprawnymi i wynikające stąd skutki dla pozostałych funkcji powodują, że funkcje te mają podstawowe zna­czenie dla analizy wpływu niepełnej sprawności dziecka na funkcjo­nowanie i potrzeby rodziny. Na rozszerzenie funkcji opiekuńczej i wychowawczej, a zwłaszcza na ich zwiększoną czasochłonność, składa się konieczność wykonywania wielu czynności o specyficz­nym charakterze, nie wykonywanych w rodzinach z dziećmi zdro­wymi, czynności polegających głównie na pielęgnacji oraz udziale rodziców w terapii i rehabilitacji, a także poszerzenie zakresu ilo­ściowego niektórych czynności wykonywanych również w rodzi­nach z dziećmi zdrowymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)