PRZYMUS BEZPOŚREDNI

Tak zwany przymus bezpo­średni stosowany przez policję jest formą przemocy akceptowaną przez prawo i nie budzącą sprzeciwu ludzi uczciwych. Przemoc sta­nowi jedną z form życia społecznego, która pozwala na to, aby stro­na silniejsza w życiu społecznym narzucała swoją wolę stronie słab­szej. Czasem przemoc pozwala nie tylko na narzucenie woli stronie słabszej, ale i na uzasadnienie samej przemocy, jak to ma miejsce w Czeczenii, gdzie obok siłowego utrzymywania tego kraju w ra­mach Federacji Rosyjskiej niemałe znaczenie ma dyskredytacja dotychczasowych, prowolnościowych władz tego kraju i odwoływa­nie się do imperialnej konstytucji, jako do legitymacji sprawowania władzy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)